Přeskočit na obsah

Důležité a užitečné odkazy :

Protože se každoročně do naší organizace hlásí noví členové, zde jsou instrukce jak se stát rybářem / rybářkou.

Rozhodne-li se budoucí rybář / ka stát se členem MO ČRS Kralupy nad Vltavou postupuje takto:

Každý nový zájemce (pokud ještě nikdy nebyl držitelem rybářského lístku) musí nejdříve získat první „státní“ rybářský lístek. Vyplní se žádost a k ní se musí doložit Osvědčení o proškolení a absolvování zkoušky ze znalostí Zákona o rybářství a příslušné vyhlášky. Toto proškolení včetně přezkoušení organizujeme u nás v kanceláři místní organizace a to v níže vypsaných termínech od 15:00 hod na adrese Přemyslova 866 Kralupy nad Vltavou. První a nejdůležitější krok je tedy osobní nahlášení v úředních hodinách naší organizace nebo vyplnění elektronické přihlášky níže  o vašem zájmu stát se rybářem / rybářkou. Úřední hodiny kanceláře zde

Žadatel bude seznámen s pravidly a zákony. Pokud bude mít pocit, že je dostatečně připraven absolvuje závěrečnou zkoušku pro vydání prvního státního Rybářského lístku. Po složení zkoušky obdrží rybář Osvědčení o absolvování zkoušky, se kterým se dostaví na pověřený úřad. Tento lístek vydávají obce s rozšířenou působností (jedině tam, kde má hlášen trvalý pobyt) – na odboru životního prostředí více informací zde. Nebo v místě svého trvalého pobytu, kde žadateli bude za poplatek vystaven Rybářský lístek na jeden, tři, deset let a nebo na neurčito. S Rybářským lístkem přijde zpět do naší organizace, kde po zaplacení všech poplatků mu bude vydána povolenka k lovu. 

Trénovat na test je možné po rozkliknutí tohoto odkazu : zde

Pokud potřebujete rybářský lístek a povolenku pro své dítě je nutné, aby umělo číst a psát. Menší děti mohou získat rybářský lístek jedině absolvováním rybářského kroužku OKOUN. Ze zákona je také možné, aby dítě do 10ti let věku manipulovalo s jedním prutem dospělé osoby, která je držitelem jak povolenky tak rybářského lístku. Informace o rybářském kroužku OKOUN zde 

Termíny školení na rok 2024 – školení probíhá od 15:00 hodin na adrese Přemyslova 866, Kralupy nad Vltavou

  • 16.1.2024
  • 20.2.2024
  • 19.3.2024
  • 16.4.2024
  • 21.5.2024
  • 18.6.2024
  • 10.9.2024

Elektronická přihláška na rybářské zkoušky