Přeskočit na obsah

Sazebník kárných opatření ke stažení zde

 

SAZEBNÍK KÁRNÝCH OPATŘENÍ ZA PORUŠENÍ PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA A ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL LOVU RYB V RYBNÍKÁŘSTVÍ

A JEJICH ŘEŠENÍ PŘÍKAZCEM A KÁRNÝM SENÁTEM ÚZEMNÍHO SVAZU
Čl. 1
Porušení povinností stanovených zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
BOD
KÁRNÉ PROVINĚNÍ
KÁRNÉ OPATŘENÍ
1.
Osoba provádějící lov ryb v rybářském revíru úmyslně loví bez rybářského lístku nebo bez vydané příslušné platné povolenky k lovu ryb.
ð vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
2.
Osoba provádějící lov ryb nemá u sebe nebo na požádání nepředloží rybářský lístek nebo povolenku k lovu.
(§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð důtka,
pokud opakovaně, pak
ð zákaz lovu ryb na 1 až 6 měsíců
3.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví ryby v chráněných rybích oblastech, pokud je zde omezen nebo zakázán lov ryb nebo vodních organismů.
(§ 5 odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð zákaz lovu ryb na 6 měsíců
pokud opakovaně, pak
ð až na 12 měsíců
4.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví v rybářském revíru na více než 2 udice (3 udice).
(§ 13 odst. 1, věta za středníkem zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð zákaz lovu ryb na 6 měsíců,
pokud opakovaně, pak
ð až na 12 měsíců
5.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví v rybářském revíru na více než 2 udice (čtyři a více udic).
(§ 13 odst. 1, věta za středníkem zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð zákaz lovu ryb na 12 měsíců
pokud opakovaně, pak
ð až na 24 měsíců
6.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že používá k lovu ryb prostředky výbušné, otravné nebo látky omamné.
(§ 13 odst. 2 písm. a.) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
7.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že používá k lovu ryb bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek, střílení ryb, tlučení ryb, chytání na šňůry, do rukou nebo do ok.
(§ 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
8. 
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví za použití elektrického proudu.
(§ 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
9.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby pod ledem.
(§ 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð zákaz lovu ryb na 9 měsíců, pokud opakovaně, pak
ð až na12 měsíců
Stránka 28 z 48
10.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá vybrané druhy ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování.
(§ 13 odst. 3 písm. a.) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak
ð až na 12 měsíců
11.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví vybrané druhy ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry stanovené prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany tohoto druhu ryb.
(§ 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð zákaz lovu ryb na 6 měsíců
pokud opakovaně, pak
ð až na 18 měsíců
12.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby mimo stanovené denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky.
(§ 13 odst. 3 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð zákaz lovu ryb na 2 měsíce
pokud opakovaně, pak
ð až na 6 měsíců
13.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo bránění tahu ryb po i proti vodě.
(§ 13 odst. 3 písm. d) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
14.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu.
(§ 13 odst. 3 písm. e) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð zákaz lovu ryb na 3 měsíce
pokud opakovaně, pak
ð až na 12 měsíců
15.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby v plavebních komorách.
(§ 13 odst. 3 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð zákaz lovu ryb na 3 měsíce
pokud opakovaně, pak
ð až na 6 měsíců
16.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby v blízkosti přehradních hrází méně než 100 m od hrázového tělesa.
(§ 13 odst. 3 písm. g) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð zákaz lovu ryb na 3 měsíce,
pokud opakovaně, pak
ð až na 6 měsíců
17.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby ze silničních a železničních mostů.
(§ 13 odst. 3 písm. h) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð zákaz lovu ryb na 3 měsíce,
pokud opakovaně, pak
ð až na 6 měsíců
18.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody, nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování.
(§ 13 odst. 3 písm. i) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð zákaz lovu ryb na 6 měsíců,
pokud opakovaně, pak
ð až na 12 měsíců
19.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby do slupů nebo vrší.
(§ 13 odst. 3 písm. j) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
20.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním.
(§ 13 odst. 3 písm. k) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð zákaz lovu ryb až na 2 měsíce,
pokud opakovaně, pak
ð až na 9 měsíců
21.
Osoba provádějící lov ryb odepře bezdůvodně kontrolu ze strany člena rybářské stráže, hospodáře, jeho zástupce, nebo ze strany osoby pověřené příslušným rybářským orgánem.
(§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
22.
Osoba provádějící lov ryb nevyznačí v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, a hmotnost ulovených ryb.
(§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð zákaz lovu ryb až na 3 měsíce
Stránka 29 z 48
23.
Osoba provádějící lov ryb nevyznačí v povolence k lovu počet, druh ulovených ryb.
(§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)
ð zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak
ð až na 12 měsíců,
Čl. 2
Porušení povinností stanovených vyhláškou MZe č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
BOD
KÁRNÉ PROVINĚNÍ
KÁRNÉ OPATŘENÍ
1.
Osoba provádějící lov ryb není přítomna u udic v době lovu na plavanou, položenou nebo čeřínkováním.
(§ 14 odst. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
ð zákaz lovu ryb na 3 měsíce,
pokud opakovaně, pak
ð až na 9 měsíců
2.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby za použití systému samoseku.
(§ 14 odstavec 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
ð zákaz lovu ryb na 6 měsíců,
pokud opakovaně, pak
ð až na 12 měsíců
3.
Osoba provádějící lov ryb nešetrně zachází s ulovenými rybami.
(§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
ð zákaz lovu ryb na 6 měsíců,
pokud opakovaně, pak
ð až na 12 měsíců
4.
Osoba provádějící lov ryb nedodrží povinnost po ulovení ryby, která je pro vědecké účely opatřena značkou.
(§ 15 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
ð zákaz lovu ryb na 1 měsíc,
pokud opakovaně, pak
ð až na 6 měsíců
5.
Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby nepovoleným způsobem.
(na mimopstruhových revírech § 16 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb., na pstruhových revírech § 17 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
ð zákaz lovu ryb na 6 měsíců,
pokud opakovaně, pak
ð až na 12 měsíců
6.
a) Osoba provádějící lov ryb si v mimopstruhovém rybářském revíru přisvojí v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, více jak 7 kg všech druhů ryb a neukončí denní lov přisvojením si ryby, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg.
V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace.
b) Osoba provádějící lov ryb si přisvojí v mimopstruhovém revíru vedle úlovku uvedeného v § 16 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb. více jak 3 ks ryb lososovitých a celková hmotnost denního úlovku přesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.
(§ 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
ð zákaz lovu ryb na 12 měsíců
pokud opakovaně, pak
až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
7.
Osoba provádějící lov ryb při lovu na pstruhovém revíru si přivlastní větší počet lososovitých ryb, než je povoleno, neskončí lov po ulovení povoleného počtu lososovitých ryb.
(§ 17 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
ð zákaz lovu ryb na 12 měsíců
pokud opakovaně, pak
ð až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
Stránka 30 z 48
8. Osoba provádějící lov ryb si při lovu na pstruhovém revíru na plavanou
nebo položenou ponechá ulovené lososovité ryby.
(§ 17 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
ð zákaz lovu ryb na 12
měsíců
pokud opakovaně, pak
ð až vyloučení z ČRS a zákaz
lovu ryb
9. Osoba provádějící lov ryb si z nedravých druhů ryb v jednom dnu
přisvojí více jak 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném
dni lovila a neukončí denní lov přisvojením si ryby, kterou celková
hmotnost úlovku přesáhla 7 kg. V denním úlovku smí být nejvýše dva
kapři.
(§ 17 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
ð zákaz lovu ryb na 12
měsíců
pokud opakovaně, pak
ð až vyloučení z ČRS a zákaz
lovu ryb
10. Osoba provádějící lov ryb nezapíše přisvojené ryby stanoveným
způsobem.
(§ 16 odst. 4, § 17 odst. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
ð zákaz lovu ryb až na 3
měsíce,
pokud opakovaně, pak
ð až na 12 měsíců
11. Osoba provádějící lov ryb vrátí škodlivou rybu do pstruhového revíru.
(§ 17 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
ð důtka,
pokud opakovaně, pak
ð zákaz lovu ryb na 2 až 5
měsíců
12. Osoba provádějící lov loví ryby na udici, a současně do čeřínku, na více
návazců na udici, čeřínkem větším jak 1 m2.
(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
ð zákaz lovu ryb
na 6 měsíců
pokud opakovaně, pak
ð až na 12 měsíců
13. Osoba provádějící lov ryb použije za nástrahu ryb lososovitých, úhoře,
chráněných druhů ryb, nebo ryb nedosahujících nejmenší lovné míry.
(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
ð zákaz lovu ryb
na 12 měsíců
pokud opakovaně, pak
ð až na 24 měsíců
14. Osoba provádějící lov ryb použije nepovolené nástrahy nebo
nepovoleného technického prostředku k lovu.
(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
ð důtka nebo zákaz lovu ryb
na 3 měsíce
pokud opakovaně, pak
ð až na 12 měsíců
15. Osoba provádějící lov ryb si vyhrazuje místa k lovu.
(§ 14 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
ð zákaz lovu ryb na 1 měsíc
pokud opakovaně, pak
ð až na 3 měsíce
Čl. 3
Porušení povinností stanovených bližšími podmínkami výkonu rybářského práva,
platnými na revírech ČRS, které vydal uživatel revíru
BOD KÁRNÉ PROVINĚNÍ KÁRNÉ OPATŘENÍ
1. Osoba provádějící lov loví ryby bez požadovaného vybavení –
vyprošťovače háčků nebo míry pro zjištění délky ryb a podběráku.
ð důtka,
pokud opakovaně, pak
ð zákaz lovu ryb až na 3
měsíce
2. Osoba provádějící lov ryb si přisvojí rybu, která má stanovenou horní
míru.
ð zákaz lovu ryb na 6 měsíců
pokud opakovaně, pak
ð až na 18 měsíců
3. Osoba provádějící lov ryb před zahájením lovu nezapíše
nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu datum lovu a
číslo revíru, včetně neproškrtne volné kolonky.
ð důtka nebo
ð zákaz lovu ryb až
na 3 měsíce
pokud opakovaně, pak
Stránka 31 z 48
ð až 6 měsíců
4.
Osoba provádějící lov ryb neumožní rybářské stráži učinit zápis o provedené kontrole do oddílu II. povolenky k lovu.
ð zákaz lovu ryb až na 6 měsíců
5.
Osoba provádějící lov ryb poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby z plavidla v revíru nebo jeho části, kde nebyl uživatelem revíru povolen.
ð zákaz lovu ryb na 6 měsíců
pokud opakovaně, pak
ð až na 9 měsíců
6.
Osoba provádějící lov ryb nedodrží stanovených pravidel při lovu dravých druhů ryb na bójku.
ð zákaz lovu ryb na 3 měsíce
pokud opakovaně, pak
ð až 6 měsíců
7.
Osoba provádějící lov ryb po příchodu k místu lovu neprovede jeho úklid, pokud je znečištěno odpadky, neuklidí místo po skončení lovu, ničí přírodu, láme keře a stromy, používá předmětů označujících krmná místa.
ð důtka nebo zákaz lovu ryb 2 měsíce
pokud opakovaně, pak
ð na 6 měsíců
8.
Osoba provádějící lov ryb uchovává živé ryby nedovoleným způsobem (provléká za skřele, nechá uhynout nezabitou rybu, uchová ulovené ryby v zařízení, které neumožňuje rybě alespoň minimální pohyb).
ð zákaz lovu ryb na 6 měsíců
pokud opakovaně, pak
ð až na 12 měsíců
9.
Osoby provádějící lov ryb používají společného zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.
ð důtka všem, kdo společné zařízení používali, pokud opakovaně, pak
ð zákaz lovu ryb až na 3 měsíce
____________________
Případ, na který není pamatováno ve výše uvedeném přehledu nejpodstatnějších přestupků, je možno posoudit analogicky.
Čl. 4
Porušení jiných povinností
BOD
KÁRNÉ PROVINĚNÍ
KÁRNÉ OPATŘENÍ
1.
Osoby provádějící lov ryb poruší jiné bližší podmínky výkonu rybářského práva stanovené uživatelem rybářského revírů a poruší podmínky lovu ryb v rybníkářství stanovené rybníkářem (organizační jednotkou ČRS).
Příkazce nebo kárný senát ukládá kárná opatření přiměřeně nebo obdobně podle čl. 3.