Přeskočit na obsah

Zarybňování našich revírů

Organizace MO Kralupy nad Vltavou hospodaří  na třech revírech. Popis těchto revírů naleznete zde. Zarybňování těchto revírů provádí hospodářský úsek organizace převážně v jarních a podzimních měsících.

Zarybňování se řídí na základě zarybňovacích plánů a kalkulačních listů, kde je pro každý jednotlivý revír na které MO hospodaří předepsána jaký druh, počet a velikost násady musí být v daném kalendářním roce na revír vysazena.

Rybí násadu objednáváme nejčastěji u Středočeského územního svazu.Snažíme se v rámci hospodaření na rybochovných zařízení Zeměchy 1,2  o pěstování převážně kapra, který je při každoročním podzimním výlovu rozvážen do našich revírů.

Snažíme se i o zarybňování nad rámec zarybňovacího plánu. Do našich revírů z prostředků MO ( které získáváme především od sponzorů) či z případných dotací.Jedná se o druhy ryb, které nejsou předepsány zarybňovacím plánem jako jsou například okoun říční, mník jednovousý, jelec jesen, parma obecná, podoustev říční.

Prohlédněte si jak probíhá zarybňování revírů :